Sidebar

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın çalışmaları üyelerin hepsine açık olan konseyler üzerinden yürütülür. Konseyler, TYDP’nin belirlediği stratejik amaçlara uygun olarak çalışma alanlarını ve konularını belirler.

Konseyler, çalışmalarında TYDP’nin değerleri çerçevesinde çalışır.

Konseyler

Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma Konseyi

Ekonomi Konseyi

Dış Politika Konseyi

TYDP

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın vizyonu;   Türkiye’nin, dost ve kardeş ülkelerin kurumsal ve...