Sidebar

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı; siyaset, diplomasi, kamu ve özel sektör, sivil toplum, akademi, bilim, kültür, sanat ve iş dünyası gibi toplumun farklı kesimlerinden gelen insanları bir araya getirmektedir.  

TYDP’nin kurumsal yapısı; Akil Kişiler Kurulu, Konsey Başkanları  ve Genel Sekreterden meydana gelmektedir.

1. Akil Kişiler Kurulu

Akil Klişer Kurulu; TYDP’ye üye olan siyasetçiler, diplomatlar, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, bilim, kültür ve sanat insanları, uzmanlar ve profesyonel duayen gönüllülerden oluşur.

 Akil Kişiler Kurulu; TYDP’nin politika ve genel ilkelerini belirler.

21. yüzyıl; siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreci beraberinde getirmektedir.

Bu süreçte yaşanan baş döndürücü gelişmeler; mevcut sorunları daha da büyütürken, bu sorunlara ilişkin etkili ve kalıcı çözümler de, toplumun her kesiminden insanın bilinç, duyarlılık, katılım ve bilgi paylaşımını zorunlu kılmaktadır.

Bilgiyi elinde bulunduran, stratejik olarak kullanabilen ve paylaşabilen ülkeler, toplumlar, örgütler veya bireyler; hem içinde yaşadığımız yüzyıla hükmetmekte, hem de öncü olma avantajlarını kullanarak, güç alanı ve üstünlük elde etmektedirler.

Türkiye; sahip olduğu stratejik konumu, ekonomik ve siyasi gücü, tarihî birikimi ve medeniyet değerleriyle dünya istikrarına ve barışına ciddi katkılarda bulunabilecek bir güce sahip olmasına rağmen, bu potansiyel yeterince kullanılamamıştır.

Türkiye’nin mevcut potansiyelini kullanabilmesi, bugün yaşanan pek çok bölgesel ve küresel çatışmada uzlaştırıcı bir rol üstlenebilmesi ve dünya barışına katkıda bulunabilmesi, ancak Türkiye’nin sahip olduğu nitelikli insan gücünden (insan kaynağı - beşeri sermaye) daha verimli ve etkin bir şekilde yararlanması ile mümkün olabilecektir.