Sidebar

- TYDP misyon ve vizyonunu benimsemek,

- TYDP üyeleri ve her kesimle diyalog ve iş birliğine açık olmak,

- TYDP kapsamındaki hizmetleri şahsi menfaate ve dar anlamda siyasete alet etmemek,

- Faaliyetlerinde kâr amacı gütmemek,

- Uluslararası hukukta tanımlanan ve uluslararası kamuoyunca kabul edilmiş bulunan demokratik anlayışa ve insan haklarına saygılı olmak,

- Evrensel insani değerlere sahip çıkmak,

- Bölgesel ve küresel barışı savunmak,

- Toplumun değer yargılarına ve genel kabul görmüş ahlak anlayışına saygı göstermek,

- Farklılıklara karşı hoşgörülü ve saygılı davranmak, farklılıkları bir zenginlik olarak görmek,

- Düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak, insanları ötekileştirmemek,

- Makul ve mutedil olmayı bir anlayış olarak benimsemek, radikalleşmeden uzak durmak,

- Şiddet yanlısı olmamak, şiddet ve ayrımcılık içeren düşünce ve eylemlere karşı olmak,

- Demokrasi, fikir paylaşma ve şeffaflık anlayışına sahip çıkmak,

- Hem Doğu, hem de Batı medeniyetiyle ilgili önyargıya sahip olmamak şeklinde tanımlanabilir.