Sidebar

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın çalışmaları üyelerin hepsine açık olan konseyler üzerinden yürütülür. Konseyler, TYDP’nin belirlediği stratejik amaçlara uygun olarak çalışma alanlarını ve konularını belirler.

Konseyler, çalışmalarında TYDP’nin değerleri çerçevesinde çalışır.

Konseyler

Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma Konseyi

Ekonomi Konseyi

Dış Politika Konseyi

Güvenlik ve Savunma Konseyi

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Konseyi

Sosyal Politikalar ve SivilToplum Konseyi

Hukuk ve Kamu Yönetimi Konseyi

Eğitim Bilim ve Teknoloji Konseyi

Kültür ve Turizm Konseyi

Hizmetler Konseyi

Enerji Su ve Gıda Konseyi

Sektörel Teknik ve Sosyal Konseyleri

TYDP

- TYDP misyon ve vizyonunu benimsemek, - TYDP üyeleri ve her kesimle diyalog ve iş birliğine açık...