Sidebar

Küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler; Türkiye’nin önde gelen siyasetçileri, diplomatları, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenleri, bilim, kültür ve sanat insanlarının ortak bir zeminde buluşarak, yeni fikirler ve yeni eğilimleri tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları, ileriye dönük projeksiyonlar oluşturuldukları ve Türkiye’nin geleceğine yönelik ulusal, uluslararası düzeyde iş birliği sağladıkları, özellikle kalkınma iş birliği alanında dost ve kardeş ülkelerde somut projelerin icrasında kazanımları ortaya koyacak bir programın hayata geçirilmesini gerektirmektedir.

Bu düşünceden hareketle; Türkiye’nin iyi yetişmiş nitelikli insanlarının bir araya geleceği, bilgi birikim ve deneyimlerini aktaracakları bir platform oluşturmayı ve bu insanlardan oluşan bir insan kaynağı bankası kurmayı hedefleyen Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı (TYDP)Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve ilgili enstitüleri tarafından geliştirilmektedir.

TYDP; paylaşılacak deneyimler, yeni fikirler, yeni yaklaşımlar, yeni açılımlar ve bu temelde Ülke içinde, dışında proaktif projeler geliştirilecek  bir programdır.

TYDP; farklı orijin ve disiplinlerden gelen, kendi alanlarında uzman insanların bir araya gelerek, diyalog ve iş birliği içinde ortak sorunları tartıştıkları, sorunlara kalıcı, yapıcı ve gerçekçi çözümler ürettikleri eşsiz bir deneyim paylaşımı, buluşma zemini, düşünce platformu ve proje merkezi olacaktır.

TYDP; aynı zamanda uzman ve akademik insanların tek bir çatı altında toplanması sonucunda zengin bir kültürel ortam sağlanması, insanlar ve kurumlar arasında bilgi paylaşımı (iletişim ağı - networking) oluşturulması, diyalog ve iş birliği geliştirilmesi, bilgi, birikim ve deneyimlerden güçlü bir sinerji yaratılması, Türkiye’nin geleceğinin inşasına katkı, sürdürülebilir kalkınması ve demokrasi kültürünün gelişmesi açısından ciddi katkılar sağlayacaktır. İlgili tüm otorite kurumların, iç ve özellikle dış kalkınma projelerinde ihtiyaç duyulacak nitelikli insan kaynağına stratejik katkı olarak TYDP sistemdeki yerini alacaktır.

 

TYDP

- TYDP misyon ve vizyonunu benimsemek, - TYDP üyeleri ve her kesimle diyalog ve iş birliğine açık...