Sidebar

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı; siyaset, diplomasi, kamu ve özel sektör, sivil toplum, akademi, bilim, kültür, sanat ve iş dünyası gibi toplumun farklı kesimlerinden gelen insanları bir araya getirmektedir.  

TYDP’nin kurumsal yapısı; Akil Kişiler Kurulu, Konsey Başkanları  ve Genel Sekreterden meydana gelmektedir.

1. Akil Kişiler Kurulu

Akil Klişer Kurulu; TYDP’ye üye olan siyasetçiler, diplomatlar, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, bilim, kültür ve sanat insanları, uzmanlar ve profesyonel duayen gönüllülerden oluşur.

 Akil Kişiler Kurulu; TYDP’nin politika ve genel ilkelerini belirler.

 

2. Konsey Başkanları Kurulu

Konsey Başkanları Kurulu;Konsey  başkanlarından oluşur.

İcra faaliyetlerini genel sekreterle uyum içerisinde yürütür. TYDP tarafından yapılacak her türlü çalışmanın tüm yetkinliği, yönlendirilmesi ve seviyesinin yükselmesini sağlar.

3. Genel Sekreter  

Genel Sekreter;TYDP’nin yönetim işlerini yürütür. 

TYDP

21. yüzyıl; siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreci beraberinde...