Sidebar

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın misyonu;

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası politikalarının etkinliğini artırmak, temel sorunlara kalıcı çözümler sunabilmek için gerekli sinerjiyi yaratmak, tarihi ve kültürel mirastan kaynaklanan potansiyeli harekete geçirmek ve kuşaklar arası sorumluluk bilincini yaşatmak amacıyla, farklı orijin ve formasyonlara sahip ve iyi yetişmiş siyasetçiler, diplomatlar, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, bilim, kültür ve sanat insanları ve uzmanların bilgi, birikim ve deneyimlerini Ülke yararına içte ve dışta sunmaları için imkan tanımak, deneyimlerini paylaşmak, iletişim kanallarını geliştirmek, hem ülkemizde hem de dost ve kardeş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve gelişme sürecine katkıda bulunmak, siyaset, kamu yönetimi, ekonomi, kültür-sanat ve akademi alanlarında yeni açılımlar sağlamak, düşünsel bazda dayanışmayı geliştirmek ve pozitif etkileşim kültürü oluşturmak için ortak bir buluşma zemini meydana getirmektir.