Sidebar

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın vizyonu;

 

Türkiye’nin, dost ve kardeş ülkelerin kurumsal ve toplumsal yapısını güçlendirerek, her alanda stratejik kazanımlarını güçlendirmek; Türkiye’yi dünyadaki gelişmeleri geriden takip eden ve izleyen değil, belirleyen bir aktör haline getirmek; 2023-2053 hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kurumsal kapasite inşa eden sivil bir platform oluşturmaktır.

 

 

 

TYDP

- Bilgi, birikim ve deneyimlerin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması için ortak bir zemin...